Privacy Statement

Boekeenbezoek is onderdeel van Groeier

Inleiding

Groeier neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@groeier.nl.

Wie is Groeier?

Groeier is de vennootschap onder firma Groeier, kantoorhoudende te (1695 AH) Blokker aan Westerblokker 44, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59515902.

Wanneer Groeier jouw persoonsgegevens verwerkt, is Groeier de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Groeier jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Groeier persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Groeier voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Groeier worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.